Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

KONTAKTY

Obecný úrad Háj:

Obecný úrad Háj
039 01  Háj 176

e-mail: obecnyurad01@stonline.sk

tel./fax: 043 49 22 685

 

Spoločný obecný úrad:

Spoločný obecný úrad Dubové
038 23  Dubové

e-mail: soudubove@gmail.com

tel.: 0940 235 437

vedúca SOÚ: Ivana Kováčová

 

Žilinský samosprávny kraj:

Úrad ŽSK
Komenského 48
011 09  Žilina

tel.: 041 50 32 111

web: www.zask.sk

 

Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685