Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBCE HÁJ

 

Najstaršie výsledky zo sčítania obyvateľstva pochádzajú z XVIII. storočia. V roku 1715 mala obec 22 domácností, v roku 1785 už mala 83 domov a 464 obyvateľov. Odchod mladých rodín z obce do Turčianskych Teplíc v rokoch 1984-86 zapríčinil značný pokles obyvateľstva (v roku 1991 napríklad iba 466 obyvateľov). Po roku 1986 sa počet obyvateľov stabilizoval. O 10 rokov neskôr v roku 2001 pri sčítaní obyvateľstva žilo v obci 485 obyvateľov. Nedochádza už k výraznému poklesu obyvateľstva, obyvateľstvo sa omladzuje.

 

Rok počet obyvateľov počet domov
1715   22
1785 464 83
1828 637 92
1880 569 neevidované
1961 594 neevidované
1970 540 neevidované
1980 579 neevidované
1991 466 124
2001 485 125
2007 464 142

 

 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685