Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

SYMBOLY OBCE HÁJ

 

V histórii obce poznáme niekoľko pečatidiel. Prvé je datované rokom 1664 a v strede pečatného poľa je veľký strom – smrek, po jeho bokoch kostol a domy, hore polmesiac a slnko. Druhá pečať pochádza z XIX. storočia a je renováciou predchádzajúcej. Tretia pečať, tiež z XIX. storočia, má nápis GEMEINDE HAY.

 

Súčasná nová pečať obce Háj je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HÁJ. Je spracovaná na základe podkladov PhDr. Ladislava Vrteľa, tajomníka Heraldickej komisie a jeho manželky. Pečať má priemer 30 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Erb Hája možno zaradiť medzi hovoriace erby, k čomu nás vedie predovšetkým dominantný motív stromu. 

Erb obce Háj vychádzajúc z historickej podoby možno opísať nasledovne:

V modrom štíte na zelenej pažiti strieborné, červenostreché budovy – vpravo kostol, vľavo zlatookný obrátený dom, medzi nimi do pažite vrastený vysoký zelený, zlatokmenný smrek, vpravo hore zlatý, privrátený polmesiac s tvárou, z ľavého horného rohu vyrastajúce zlaté slnko s tvárou a striedavými lúčmi.

Vlajka obce pozostáva zo 6 obdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, bielej, červenej, bielej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2: 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.

 

 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685