Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

MIKROREGIÓN TURČIANSKO - ČREMOŠNIANSKY

 

Mikroregión Turčiansko-Čremošniansky - bol založený v júni 2003. Jeho zakladateľmi bolo mesto Turčianske Teplice a obce Čremošné, Rakša a Háj.

Medzi základné predmety činnosti mikroregiónu patria: 

 - zabezpečiť všestranný rozvoj mikroregiónu včítane infraštruktúrneho, dopravného, turistického a kultúrneho rozvoja ;

 - vytvorenie štandardného lyžiarskeho strediska so službami pre návštevníkov a s ďalším riešením celoročného rozvoja cestovného ruchu  

    v regióne;

 - prostredníctvom cestovného ruchu zabezpečiť všeobecnú prosperitu územia;

 - nadviazanie spolupráce s mikroregiónmi na území SR ako aj mimo územia, v záujme obojstranného územného rozvoja.

 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685