Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

UDIALO SA V ROKOCH:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  staršie

UDIALO SA V OBCI HÁJ

ROK 2016


13.12.2016  |  Vianočné tvorivé dielne

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


4.12.2016  |  Vítanie Mikuláša

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


27.11.2016  |  Prišiel čas adventný

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


23.11.2016  |  Tvorivé dielne - čarovanie z papiera

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 

 


21.10.2016  |  Mesiac úcty k starším

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 

 


Z aktivít JD

   pozrieť fotoalbum

 


27.8.2016  |  Rozlúčka s prázdninami

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


26.8.2016  |  Kladenie kvetov pri príležitosti osláv 72. výročia SNP

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


20.8.2016  |  12. ročník hasičskej súťaže o Pohár veliteľa DHZ Háj a 9. kolo THL spojené s otvorením areálu hasičského          

                      športu  

 

pozrieť fotoalbum

   plagát

 


16.7.2016  |  Futbalový turnaj Memoriálu Ing. Miroslava Donáta a Jana Šípku

   pozrieť fotoalbum  

   plagát

 


 24.6.2016  |  Vítanie leta spojené s oslavou MDD

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


18.6.2016  |  KK Súťaže mladých hasičov v Zbyňove

   pozrieť fotoalbum

 


 14.6.2016  |  JD Opekačka

 pozrieť fotoalbum

 


 Z aktivít JD

   pozrieť fotoalbum

 


24.5.2016  |  JD Športové hry seniorov

   pozrieť fotoalbum

 


 22.5.2016  |  Deň matiek a otcov

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


11.5.2016  |  JD Zájazd do Poľska

   pozrieť fotoalbum

 


7.5.2016  |  Kladenie kvetov pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


6.5.2016  |  Taktické cvičenie hasičov v materskej škole

   pozrieť fotoalbum

 


5.5.2016  |  JD Záhradnícka výstava Kvetena

   pozrieť fotoalbum

  

 


   30.4.2016  |  Stavanie mája

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 

 


   30.4.2016 | Uvítanie do života našich detí

   pozrieť fotoalbum


   Príprava mladých hasičov na súťaž

   pozrieť fotoalbum

 


  7.4.2016  |  Jednota dôchodcov - posedenie pri guláši

   pozrieť fotoalbum

   logo


   6.4.2016  |  71. výročie oslobodenia obce

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   Akcie v MŠ

   pozrieť fotoalbum

  

 


   16.3.2016  |  Veľkonočné tvorivé dielne

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   4.3.2016  |  Skúšky odbornosti "Vzorný hasič" 2. a 3. triedy

   pozrieť fotoalbum

 


   1-3.3.2016  |  Veselé jarné prádzniny

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   26-27.2.2016  |  1. Obecná zabíjačka

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   21.2.2016  |  Háj v zime

   pozrieť fotoalbum

  

 

 


   18.2.2016  |  Vyhodnotenie fotografickej súťaže

   Porotu tvoril kreatívny tím známeho a populárneho internetového portálu REGIONPORTAL.SK v zložení:
Mgr. Ján Farský – šéfredaktor a fotograf, Tomáš Hulej – kameraman, Michal Huťka – grafik, IT dizajnér.
Porota udelila 2 prvé miesta, 3 druhé miesta a 2 tretie miesta.

1. miesto - RNDr. Pavol Šipoš - Zimné zátišie
                - Mgr. Milan Michalík - Ticho za humnami
2. miesto - Ctibor Dubovec st. - Zimná nočná ulica
                - Alena Jankovičová - Zimný výhlad z okna
                - Stela Hanková - Valal v perine
3. miesto - Bianka Mračková - Zázračná krajina
                - Mgr. Denisa Herčúthová - Záhumienky v bielom šate

Výhercovia budú odmenení vecnými cenami od starostky obce, srdečne blahoželáme.


   8.2.2016  |  Karneval MŠ

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 

 


   6.2.2016  |  Fašiangy

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   Zo života MŠ

   pozrieť fotoalbum

 UDIALO SA V ROKOCH:   2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  staršie

 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685