Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA KONTAKTY

Rok:  2017 2016  |  2015   |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  staršie

 


26. júna 2010  |  120. výročie DHZ

Oslavy pri príležitosti 120. výročia založenia DHZ Háj sa konali 26. júna 2010. V programe boli ekumenické bohoslužby, slávnostný sprievod obcou a pestrý kultúrny program s ukážkami hasičským techník v minulosti a v súčasnosti.

Pozvánka  |  čoskoro


5. júna 2010  |  Deň detí

Medzinárodný deň detí v Obci Háj  |  čoskoro


29. mája 2010  |  OK Plameň 2010

Každoročné okresné kolo Plameň  |  čoskoro


29. mája 2010  |  ZPOZ akcie - máj 2010


30. apríla 2010  |  Stavanie mája

Máj sme privítali ako každý rok s plnou parádou tradícii - tak ako sa patrí.

fotky z akcie


30. apríla 2010  |  Aprílové bláznenie

- alebo veselý športový deň.

fotky z akcie


29. marca 2010 |  Veľkonočné tvorivé dielne

Na Veľkonočné sviatky sme sa poctivo pripravovali, ruky k dielu pridali veľký i malý. Podarilo sa nám pripraviť pekné dekorácie a obec sme si tak pekne skrášlili v každom kúte.

fotky z akcie


25. februára 2010  |  Tvorivé dielne detí Hája

Farieb a detí sa tam stretlo dosť.

fotky z akcie


13. februára 2010  |  Fašiangy

Obec realizuje každoročne tradičnú udalosť zo zvykmi a tradíciami spojených s fašiangami, po obci sa prechádzali veselé i strašidelné postavy.

fotky z akcie


18. decembra 2009  |  Vianočné tvorivé dielne

Tvorivé dielne boli miestom výroby farebných vianočných ozdôb ručne robenými artičokovou metódou.

fotky z akcie


3. decembra 2009  |  Mikuláš v škôlke

Mikuláš neobišiel ani deti v škôlke a tie boli naňho dobre pripravené. Básničky či pesničky, občas i slzičky, veď odmeny neprídu zadarmo.

fotky z akcie


6. decembra 2009  |  Mikulášsky večierok

Obec realizuje každoročne tradičnú udalosť zo zvykmi a tradíciami spojených s Mikulášom a dátumom 6. december.

fotky z akcie


leto 2009  |  Oživenie historickej Hájskej richtárskej truhlice

Na realizáciu projektu s názvom "Oživenie historickej Hájskej richtárskej truhlice" Obec Háj žiadala dotáciu v rámci možnosti poskytovania dotácii z vlastného rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. So získanou finančnou podporou ŽSK sa nám podarilo túto historickú truhlicu oživiť a môže tak slúžiť aj ďalšej generácii svojim odkazom. Richtárska truhlica niekedy slúžila na archiváciu dôležitých richtárskych dokumentov, o čom svedčia aj nápisy a menovité zoznamy richtárov nachádzajúce sa na vnútorných stenách truhlice. Obnovená richtárska truhlica bola verejnosti prvýkrát vystavená na našich oslavách 745. výročia  prvej písomnej zmienky o Obci Háj. Predseda VÚC Ing. Juraj Blanár si ju zrekonštruovanú osobne rád prezrel.


14.november 2009  |  Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2009

Uskutočnili sa voľby predsedov samosprávnych krajov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Výsledky v rámci nášho kraja sú zverejnené na stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk.

Ďalšie informácie k voľbám získate na Obecnom úrade Háj, alebo na odkaze všeobecné informácie k voľbám.


23.október 2009  |  Mesiac úcty k starším

Obecný úrad v Háji zorganizoval stretnutie dôchodcov, ktoré sa už tradične uskutočnilo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Stretli sme sa v Kultúrnom dome v Háji dňa 23. októbra 2009 o 17.00 hod. začiatok stretnutia otvoril slávnostný príhovor starostky obce. V rámci večera bol veselý kultúrny program, v ktorom vystúpili členky ZPOZ-u a o dobrú náladu a zábavu sa postarali aj členovia Folklórneho súboru Prameň z Dubového. Posedeli sme aj s poslancami a bolo aj spoločné občerstvenie.

Viac: pozvánka  fotky z akcie


19.9.2009  |  Čarovné tekvičky a milé príšerky v Materskej škole Háj

Bolo to presne 19.10.2009, kultúrno-športová komisia v spolupráci s Materskou školou pripravili pre deti a ich rodičov tvorivú aktivitu s jesennými plodmi. V to popoludnie bola MŠ plná všetkých, ktorí milujú svojich maličkých a mali čas si to uvedomiť. Z darov prírody deti vytvorili diela hodné obdivu. Keď sme odchádzali z MŠ ešte raz sme na tekvičky a ich spolusediace príšerky pozreli a predstavili si všetky, ako na nás žmurkali. (Kultúrno-športová komisia)

fotky z akcie


1.9.2009  |  Oslavy 65. výročia SNP

V rámci osláv 65. výročia Slovenského národného povstania sme mali spoločný program:

- 15. ročník súťaže O putovný pohár starostky obce v streľbe zo vzduchovky

- pietny akt kladenia vencov k výročiu SNP

- vatra na Hôrke.

fotky z akcie


Sanačné práce na budove Materskej školy počas letných prázdnin

Projekt bol realizovaný z dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR v rámci grantového systému ministerstva: Obnova kultúrnych pamiatok – Obnovme si svoj dom. Názov projektu: Sanácia obvodových múrov Rímsko-katolícka fara, v súčasnosti Materská škola Háj č. 69

Sanačné práce mali za cieľ odstrániť problém zavlhnutých múrov, zabezpečiť správne odvetrávanie, odstrániť vzniknuté škody na múroch a interiéri a nakoniec upraviť exteriér a interiér budovy pre ďalšie používanie. Naše deti nastúpili nový školský rok 2009/10 do upravených a určite aj príjemnejších priestorov škôlky.

Pozrieť fotoalbum (práce a výsledok)


Memoriál Ing. M. Donáta a J. Šípku

18.7.2009

Prebehol ďalší ročník spoločných aktivít a súťaží pod názvom: Memoriál Ing. M. Donáta - 8. ročník a Jána Šípku - 3. ročník.

fotky z akcie


Oslavy pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci

11.7.2009

Oslavy obce Háj pri príležitosti 745. výročia  prvej písomnej zmienky o našej obci prebehli so zaujímavým programom, dobrou atmosférou za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára, poslankyne NR SR doc. MUDr. Beaty Sániovej PhD., zástupcov ZMOTu, samosprávy v Turci, delegácia z družobnej obce Letničie s pani starostkou Annou Vrábelovou, zástupcovia cirkví a združení z obce a okolia a umelci ako jednotlivci či skupiny.

Od 9:00 sme sa spolu stretli na vernisáži výstavy prác remeselných a výšivkárskych výrobkov občanov obce, kde vystavovali významný rodáci ako Július Filo (keramiku) a Miroslav Vladár (obrazy). Od 10:00 sa konali spomienkové ekumenické bohoslužby v ev. kostole s programom evanjelického spevokolu i katolíckej speváckej skupiny. Nasledoval slávnostný sprievod obcou s veselou hudbou do kroku. Slávnostné zhromaždenie občanov k 745. výročiu vzniku obce Háj začalo 11:30 s príhovormi prítomných osobnosti, odovzdávaním slávnostných plakiet a symbolickej darovacej listiny grófa Hájskeho, slávnostné krájanie torty, ktorú priniesol predseda ŽSK J. Blanár. Nasledoval pestrý kultúrny program vystúpeniami žiakov MŠ, ZUŠ, folklórnych skupín a spevákov repeté. Udialo sa toho veľa - viac prezradia fotky z akcie.


Deň detí - Cesta okolo sveta za jeden deň

30. 5. 2009, 14:00

Obecný úrad Háj v spolupráci s Kultúrno - športovou komisiou organizoval dňa 30.5.2009 so začiatkom o 14:00 hod. oslavu MDD pod názvom "Cesta okolo sveta za jeden deň" (Vilomeniny, tvorivá dielňa). Pozvané boli všetky naše deti. Stretli sme sa v kultúrnom dome, aby nás neodradil ani dážď, sneh či búrka. Všetci prišli vyzbrojení odvahou, zručnosťou a úsmevom - prezrieť si to môžete v našom fotoalbume.

fotky z akcie


Okresné kolo hry PLAMEŇ

23. 5. 2009, 9:00

Dňa 23.5.2009 so začiatkom o 9.00 hod. sa na futbalovom ihrisku v Háji uskutočnilo Okresné kolo hry PLAMEŇ, ktoré organizovalo DHZ a obec Háj.

Výsledky súťaže: dievčatá, chlapci

fotky z akcie


Oslava Dňa matiek

17. 5. 2009, 14:00

Obecný úrad Háj s Kultúrno - športovou komisiou a ZPOZ-om zorganizoval pre všetky ženy - matky oslavu pre príležitosti Dňa matiek dňa 17.5.2009 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Háji. Do pekného programu prispeli hlavne deti z Materskej školy a Základnej umeleckej školy a členky ZPOZ-u. Po skončení programu sme si spolu posedeli v príjemnej atmosfére pri občerstvení.

fotky z akcie


20. 2. 2009

Výročná členská schôdza Obecného hasičského zboru

Ako to už na takej schôdzi býva, hodnotila sa činnosť a výsledky dosiahnuté v roku 2008 a potom sa určovali nové plány, opatrenia a rozdeľovali úlohy. Spomínať bolo čo, veď v roku 2008 sa naše mladé kolektívy zúčastnili viacerých súťaži a bojovali čo im sily stačili (aj keď nie vždy najúspešnejšie). Nezabudlo sa ani na tých, ktorí si z našej histórie pamätajú najviac.


Rok:    2017 2016  |  2015   |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  staršie

 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685