Obec Háj
ObecHáj

Voľby do NR SR 2020

Výsledky volieb do NRSR 2020

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v obci Háj vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.

volby-do-nrsr-2020-vysledky.pdf (481.09 kB)

Oznam pre delegovanie člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie

Oznamujeme politickým stranám, politickým hnutiam, koalíciám politických strán a hnutí, že e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Háji v zmysle §14 je nasledovná: obecnyurad01@stonline.sk

Oznam pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamujeme, že e-mailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je nasledovná: obecnyurad01@stonline.sk

Zasielanie žiadostí o voľbu poštou

Obec Háj oznamuje, že žiadosti o voľbu poštou je potrebné zasielať na elektronickú adresu: obecnyurad01@stonline.sk

Na tomto odkaze (http://www.minv.sk/?nr20-posta2) nájdete podrobné informácie o možnosti voľby poštou voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia.

Dátum zvesenia: 17. 3. 2020 Zodpovedá:
  • 12641. písomná zmienka
  • 468Obyvateľstvo
  • 509 m. nm.Nadmorská výška
  • Kostoly
  • Futbalové ihrisko
  • Materská škola