Obec Háj
ObecHáj

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Háji

Starostka obce podľa ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujevýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Háji č. 69, 039 01 Turčianske Teplice. Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť do 25.06.2014, ďalšie informácie nájdete v prílohe:

 

Zodpovedá:
  • 12641. písomná zmienka
  • 468Obyvateľstvo
  • 509 m. nm.Nadmorská výška
  • Kostoly
  • Futbalové ihrisko
  • Materská škola