Obec Háj
ObecHáj

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Háji

Obec Háj, v zastúpení starostkou obce, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 01.03.2015 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Háj č.69, 039 01 Turč. Teplice (bez právnej subjektivity) s nástupom od 01.04.2015.
Ďalšie informácie nájdete tu: vyberove_konanie_MS2014.pdf (148.88 kB)

Zodpovedá:
  • 12641. písomná zmienka
  • 468Obyvateľstvo
  • 509 m. nm.Nadmorská výška
  • Kostoly
  • Futbalové ihrisko
  • Materská škola