Obec Háj
ObecHáj

Výzva na predloženie ponuky

Obec Háj ako verejný obstarávateľ vyhlásila výzvu na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác "Kanalizácia s čistenie odpadových vôd v meste Turčianske

Teplice a región Horný Turiec - Obec Háj". Lehota na predkladanie ponúk je do 25.6.2013 do 10.00 hod.

Zodpovedá:
  • 12641. písomná zmienka
  • 468Obyvateľstvo
  • 509 m. nm.Nadmorská výška
  • Kostoly
  • Futbalové ihrisko
  • Materská škola