Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

Obecný úrad - kontakty

Úradné hodiny:

 

Pondelok

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Štvrtok

7:30 - 12:00

12:30 - 16:00

Piatok

7:00 - 12:00

12:30 - 14:30

 

 

 


Sídlo Obecného úradu: 

 

Obecný úrad Háj

Háj 176

039 01 Turčianske Teplice

e-mail: obecnyurad01@stonline.sk

tel./fax: 043 / 4922 685

IČO: 00316661

DIČ: 2020594741

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. - pobočka Turčianske Teplice

Číslo účtu: 2434367001/5600

IBAN: SK91 5600 0000 0024 3436 7001

BIC kód banky: KOMASK2X


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685