Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

OBJEDNÁVKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY:    Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK OBCE HÁJ

   ROK 2011

Číslo
objednávky
Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Dátum zverejnenia

8/2011

PLYNOSERVIS - Myslovič s.r.o, Hollého 36, Martin

Revízia kondenzačného plynového kotla v MŠ Háj 29.12.2011 29.12.2011

7/2011

W&W - advokátska kancelária, E.B. Lukáča 2, Martin

Vyhotovenie kúpno-predajnej zmluvy 29.11.2011 29.11.2011

6/2011

Jaroslav Bakoš, Somolického 58, Turčianske Teplice

Dodávka a montáž vzduchotechniky do soc. zariadení KD 30.11.2011 30.11.2011

5/2011

Správa ciest ŽSR, ul. SNP, Turčianske Teplice

Odvoz zeminy motorovým vozidlom 12.09.2011 12.09.2011

4/2011

PKV - Blaško Ľubomír, Horné Rakovce 1379/19, Turčianske Teplice

Prípojka vody k hydrantom, budova KD 08.07.2011 08.07.2011

3/2011

PKV - Blaško Ľubomír, Horné Rakovce 1379/19, Turčianske Teplice

Dodávka a montáž hydrantov, budova KD 08.07.2011 08.07.2011

2/2011

Správa katastra, ul. SNP, Turčiaske Teplice

Vyhotovenie LV a snímky z mapy 30.01.2011 30.01.2011

1/2011

Správa katastra, ul. SNP, Turčiaske Teplice

Aktualizácia katastra obce Háj 30.01.2011 30.01.2011

 

 OBJEDNÁVKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY:    Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

 

 

 


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685