Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

OBJEDNÁVKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY:    Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK OBCE HÁJ

  ROK 2013

Číslo
objednávky
Dodávatel Predmet Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
9/2013 Stano Elektro, elektroinštalacné služby, Príbovce 202, 038 42 oprava havarijného stavu verejného osvetlenia v obci Háj 14.10.2013 14.10.2013
8/2013 Servis pre pozemné komunikácie s.r.o., Matuškova 9, 03601 Martin oprava havarijného stavu miestnej komunikácie od s. c. 171 po hranicu pozemku s. c. 134 v k. ú. Obce Háj 23.09.2013 23.09.2013
7/2013 Ing. Lubomír Hanko - georeality, SNP 514/122, 039 01 Turcianske Teplice, ICO: 33235520 vyhotovenie geometrického plánu na stavbu šatne TJ 546/3 parcela KN 05.09.2013 05.09.2013
6/2013 SUDI s.r.o., Nová Trstená 2304/20, Hurbanovo prenosné mládežnícke bránky a siete 28.06.2013 28.06.2013
5/2013 Prachár Jozef, Robotnícka 844/12, Turc. Teplice výroba drevenej konštrukcie na prístrešok 12.06.2013 28.06.2013
4/2013 ATAK systems, s.r.o., Dubové 111 oprava pocítaca 24.05.2013 29.05.2013
3/2013 Vladimír Veis, Okružná 32/4, Handlová výroba dreveného štátneho znaku a erbu obce Háj 26.04.2013 26.04.2013
2/2013 FIRE systém, Nižná Korna 501 dvojdielny viacvrstvový zásahový odev EN 469:1997 v pocte 4 ks 06.03.2013 06.03.2013
1/2013 Správa katastra Žilina

A. Kmeta 17, Žilina

aktualizácia katastra Obce Háj aj s právnou subjektivitou 08.01.2013 08.01.2013

 OBJEDNÁVKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY:    Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685