Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

OBJEDNÁVKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY:    Rok 2018   |   Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK OBCE HÁJ

   ROK 2015

Číslo
objednávky
Dodávatel Predmet Dátum vystavenia Dátum zverejnenia
4/2015 TURVOD a. s., Kuzmányho 29, 03901 Martin Objednávka odberu vody na akcii DHZ 16/09/2015 19/09/2015
3/2015 SC - ŽSK Závod Turiec, Kollárova 94, 03601 Martin Objednávka zhrnutia frézovanej drvy 20/07/2015 21/07/2015
2/2015 SC - ŽSK Závod Turiec, Kollárova 94, 03601 Martin Objednávka výkopových prác strojom 11/06/2015 13/06/2015
1/2015 Georeality - Ing. Hanko Ľubomír, SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice Objednávka vyhotovenia geometrického plánu 26/01/2015 29/01/2015

 

  OBJEDNÁVKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY:    Rok 2018   |   Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

 

 

 


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685