Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014  |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBCE HÁJ

ROK 2012

Názov Číslo Dátum podpisu Dátum zverejnenia Veľkosť súboru
Zmluva o dielo, asanácia šatne TJ   15.12.2012 15.12.2012 661 kB
Zmluva o dielo, elektroinštalácia šatne TJ  5/2012 14.12.2012 14.12.2012 723 kB
Dohoda - zimná údržba   1.12.2012 1.12.2012 491 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb T-COM OU/2012 18.9.2012 18.9.2012 1605 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov, ZUŠ   7.9.2012 7.9.2012 462 kB
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (dolná škola), SSE DBŠ/2012 30.8.2012 30.8.2012 1149 kB
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (MŠ), SSE MŠ/2012 30.8.2012 30.8.2012 1143 kB
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 3/2008/D4 24.8.2012 24.8.2012 210 kB
Zmluva o propagácii a reklame, TURVOD 259/2012 15.8.2012 15.8.2012 518 kB
Dohoda o aktivačnej činnosti, ÚPSVaR 11/§52/2012 2.8.2012 2.8.2012 2897 kB
Zmluva o dielo na dodávku a zhotovenie prác 4/2012 9.7.2012 9.7.2012 1 172 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK   18.6.2012 18.6.2012 2 136 kB
Rámcová kúpna zmluva č. MT/07/2012, staveb.mat. 173/2012 30.4.2012 30.4.2012 1 244 kB
Dohoda o aktivačnej činnosti, ÚPSVaR 09/§52/2012 28.5.2012 28.5.2012 2924 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere, eurofondy 167/2012/D1 15.5.2012 15.5.2012 2 371 kB
Dodatok č. 1, komunálny odpad 18/2008/D1 26.3.2012 26.3.2012 291 kB
Zmluva o dielo na dodávku a zhotovenie prác 3/2012 12.3.2012 12.3.2012 562 kB
Zmluva o dielo na zhotovenie prác 2/2012 12.3.2012 12.3.2012 863 kB
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP ZA00527/D2 27.2.2012 27.2.2012 2 480 kB
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny (OcÚ), SSE OcÚ/2012 10.2.2012 10.2.2012 1228 kB
Zmluva o dielo na zhotovenie prác 1/2012 8.2.2012 8.2.2012 540 kB

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu

  8.2.2012 8.2.2012 5 824 kB
Zmluva o dodávke plynu   8.2.2012 8.2.2012 4 465 kB
Zmluva o ročnej údržbe programového vybavenia R_3/2011 31.1.2012 31.1.2012 569 kB
Kúpna zmluva   20.1.2012 20.1.2012 1120 kB
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci   19.1.2012 19.1.2012 299 kB
Nájomná zmluva, ZUŠ   16.1.2012 19.1.2012 463 kB
 

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014  |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685