Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBCE HÁJ

ROK 2013

Názov, predmet Zmluvná strana Číslo Dátum podpisu Dátum zverejnenia Veľkosť súboru
Dohoda o zabezpečovaní zimnej údržby miestnych komunikácií Ing. Ján Ursíny, Rakša 64, IČO: 33231869   29.11.2013 29.11.2013 458 kB
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Poľnohospodárske družstvo Mošovce, 038 21 Mošovce 265, IČO:00196762 37/2012 23.10.2013 23.10.2013 328 kB
Zmluva o dielo (kanalizácia a čistenie odpadových vôd) František Kudiak - STASMO, Oravská Polhora 848, 029 47, IČO: 30538688 5/2013 30.7.2013 30.7.2013 3990 kB
Kúpna zmluva - školský mliečny program Organika s.r.o., Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany, IČO: 44555156 2013014 1.7.2013 1.7.2013 1197 kB
Zmluva o prenájme nebytových priestorov František Kudiak - STASMO, Oravská Polhora 848, 029 47, IČO: 30538688 1/2013 28.6.2013 28.6.2013 289 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny r. 2014-2016 (materská škola) Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina, IČO: 36403008 220/2013 27.6.2013 27.6.2013 1344 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny r. 2014-2016 (obecný úrad) Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina, IČO: 36403008 220/2013 27.6.2013 27.6.2013 1347 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny r. 2014-2016 (budova dolnej školy) Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina, IČO: 36403008 220/2013 26.6.2013 26.6.2013 1373 kB
Zmluva o združenej dodávke elektriny r. 2014-2016 (verejné osvetlenie) Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina, IČO: 36403008 220/2013 26.6.2013 26.6.2013 1359 kB
Zmluva o dielo na zhotovenie prác Stavebniny ZIMO, Miroslav Zimmerman, 972 15 Kľačno 256. IČO: 40652874 4/2013 26.6.2013 26.6.2013 820 kB
Zmluva o dielo na zhotovenie prác (dvere, parkety KD) PERISO-DREVOVÝROBA, Jarmila Bujnová - Periso
Družstevná 635/52m 039 01 Turčianske Teplice
3/2013 25.6.2013 25.6.2013 1159 kB
Zmluva o dielo na zhotovenie prác Stavebniny ZIMO, Miroslav Zimmerman, 972 15 Kľačno 256. IČO: 40652874 2/2013 18.6.2013 18.6.2013 795 kB
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9104548400 20.5.2013 20.5.2013 707 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 15.12.2012 (doplnenie: obklady a dlažba) HAJLEX - Marian Haľama   12.2.2013 12.2.2013 233 kB
Dodatok 1 k zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. A/568/03/2009/D1 8.3.2013 8.3.2013 315 kB
Zmluva o dielo, obklady stien, šatne TJ Jaroslav Bakoš   5.2.2013 5.2.2013 657 kB
Dohoda, pracovné miesto Úrad práce SVaR 01/2013/§54/TR 30.1.2013 30.1.2013 3386 kB
Zmluva o poskytovaní údajov Správa katastra Žilina 40/2013 5.2.2013 5.2.2013 664 kB
Dodatok č. 2, komunálny odpad Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. 18/2008/D2 14.1.2013 14.1.2013 261 kB
 

 ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685