Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBCE HÁJ

ROK 2014

Názov, predmet Zmluvná strana Číslo Dátum podpisu Dátum zverejnenia Veľkosť súboru
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 5190014157 31.12.2014 31.12.2014 2.05 MB
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 4419002579 01.12.2014 02.12.2014 1,51 MB
Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 4439002473 01.12.2014 02.12.2014 1,51 MB
Dohoda o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií Ing. Ján Ursíny, Rakša 64, IČO: 33231869 475/2014 27.11.2014 27.11.2014 2,72 MB
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 1070819541 07.11.2014 07.11.2014 1,34 MB
Zmluva pre priebežnú aktualizáciu softwéru Verejná informačná služba spol. s r.o., J. Alexyho 12, 031 01 Lipt. Mikuláš, IČO: 36006912 01/01/2014 07.11.2014 07.11.2014  
Zmluva o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného potrubia umiestneného v cestnom telese Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808429 118/2014 03.11.2014    
Zmluva č.10107608U01 Environmentálny fond, Bukureštská 4, 913 26 Bratislava, IČO : 30796491 10107608U01 13.10.2014 15.10.2014  
Zmluva č.1/2014 o prenájme nebytových priestorov HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín, IČO: 36396338 01/01/2014 12.09.2014 12.09.2014  
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing, Elena Fioleková,
audítor, číslo licencie SKAu 239, Lúčna 10, 038 61 Vrútky
  19.9.2014 19.9.2014 8 MB
Zmluva o dielo RRA Turiec, Kolónia Hviezda 185,036 01 Martin 1/2014 11.9.2014 11.9.2014 342 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov Základná umelecká škola TR, Horné Rakovce  1440/29, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 37813161   8.9.2014 11.9.2014 1,05 MB
Zmluva o dielo (kanalizácia a ČOV) HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín, IČO: 36396338 1/Háj/2014 2.9.2014 2.9.2014 2,68 MB
Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefániková 17, 811 05 Bratislava   30.6.2014 30.6.2014 440 kB
Nájomná zmluva GET group s.r.o., Šafáriková 124, 048 01 Bratislava, IČO: 44428791 NZ1/2014 27.6.2014 27.6.2014 440 kB
Darovacia zmluva AUTEX, s.r.o., Kuzmányho 39, 036 01 Martin   11.6.2014 11.6.2014 211 kB
Darovacia zmluva Lesné pozemkové spoločenstvo Urbár Háj   3.6.2014 3.6.2014 207 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinský samosprávny kraj   26.5.2014 30.5.2014 1338 kB
Zmluva o propagácii a reklame Turčianska vodárenská spoločnosť, Kuzmányho 25, 036 80 Martin   6.5.2014 6.5.2014 440 kB
Dodatok 2 k zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. A/568/03/2009/D2 27.3.2014 8.4.2014 246 kB
Zmluva na uskutočnenie prác - kultúrny dom (sokel, vstupný areál) Stavebniny ZIMO, Miroslav Zimmerman, 972 15 Kľačno 256. IČO: 40652874 2/2014 10.3.2014 10.3.2014 989 kB
Zmluva na uskutočnenie prác - šatne zateplenie a fasádny náter Stavebniny ZIMO, Miroslav Zimmerman, 972 15 Kľačno 256. IČO: 40652874 1/2014 10.3.2014 10.3.2014 977 kB
Dohoda o podmienkach vykonávania obecných menších služieb pre obec alebo pre rozpočtové organizácie alebo príspevkovú organizácie

Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 37605490

1/2014 1.1.2014 5.1.2014 1,8 MB

  ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685