Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBCE HÁJ

ROK 2015

Názov, predmet Zmluvná strana Číslo Dátum podpisu Dátum zverejnenia Veľkosť súboru
Dohoda o zabezpečovaní zimnej údržby miestnych komunikácií AGROfarma Ursíny s.r.o.,  Rakša 64, IČO: 47556501 neuvedené 31.12.2015 3.1.2016 515 kB
Kúpna zmluva o odpredaji pozemku Boris Ižip, Háj 179, 039 01 Turčianske Teplice neuvedené 16.12.2015 16.12.2015 475 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov Andrea Žillová a Jozef Žilla /FO/, Háj 141, 039 01 Turčianske Teplice neuvedené 5.12.2015 7.12.2015 506 kB
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO:30807484 9754-37/2015-MT 30.11.2015 2.12.2015 1,34 MB
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Elena Fioleková, audítor, číslo licencie SKAu 239, Lúčna 10, 03861 Vrútky neuvedené 16.10.2015 16.10.2015 685 kB
Zmluva o prenájme nebytových priestorov HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 02601 Dolný Kubín, IČO: 36396338 1/2015 5.10.2015 14.10.2015 810 kB
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 52/§51a/2015/MT/ŠR 8.10.2015 9.10.2015 3,75 MB
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35979798 neuvedené 6.10.2015 9.10.2015 1,78 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS Dátového centra obcí a miest Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kyčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45736359 ZLP-2015-0729/OPIS 29.9.2015 29.9.2015 384 kB
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 69/§51/2015/B/TT 27.8.2015 30.8.2015 1,67  MB
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie Eniromentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491 108166 08U01 5.8.2015 7.8.2015 4,03 MB
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa a. s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545 5190017677 30.6.2015 2.7.2015 1,03 MB
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 0811 05 Bratislava, IČO: 45736359 ZLP-2015-0729/OPIS 20.6.2015 22.6.2015 4,1 MB
Zmluva o nájme nebytových priestorov Andrea Žillová a Jozef Žilla (FO), Háj 141, 039 01 Turčianske Teplice neuvedené 4.6.2015 7.6.2015 887 kB
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2029354561 12.5.2015 14.5.2015 3,7 MB
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 09/2015§54/VZ/TR 31.3.2015 6.4.2015 10,8 MB
Dodatok č.04 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 9104548400 29.1.2015 15.2.2015 2,24 MB
Zmluva o spolupráci pri verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického kontraktčného systému Konzorcium obstarávacích organizácií J&R, s.r.o, J. Š. Šikuru 4761/11, 036 08 Martin 8, IČO: 44115105 a Regionálna rozvojová agentúra Turiec neuvedené 27.3.2015 27.3.2015 2,32 MB
Dodatok č.1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozp. organizáciu alebo príspevkovú org., ktorej zriaďovateľom je obec ÚPSVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 37605490 66/2015 30.12.2014 9.1.2015

1,84 MB

 ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685