Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBCE HÁJ

ROK 2016

Názov, predmet Zmluvná strana Číslo Dátum podpisu Dátum zverejnenia Veľkosť súboru
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 č. 16/23/010/79 30.11.2016 2.12.2016 728 kB
Dohoda o zabezpečovaní  zimnej údržby miestnych komunikácií AGROfarma Ursíny s.r.o.,  Rakša 64, IČO: 47556501 neuvedené 30.11.2016 30.11.2016 597 kB
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 č. 13/2016/§54/(50+)/MT/NP 27.10.2016 30.10.2016 4,15 MB
Dohoda o poskytnutí fin. príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 č. 09/2016/§54 - PZ/MT/NP 25.10.2016 28.10.2016 5,19 MB
Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 neuvedené 20.10.2016 23.10.2016 905 kB
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 neuvedené 20.10.2016 23.10.2016 903 kB
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, IČO: 45736359 neuvedené 18.10.2016 20.10.2016 588 kB
Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin,  IČO: 36672084 O-205/2016 7.10.2016 10.10.2016 1,42 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce MO Jednoty dôchodcov v Háji, 039 01 Turčianske Teplice, zastúpená Jarmilou Ižipovou, Háj č. 44 neuvedené 12.9.2016 14.9.2016 551 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov Andrea Žillová a Jozef Žilla (FO), obaja bytom Háj č. 141, 03901 Turčianske Teplice neuvedené 30.6.2016 30.6.2016 518 kB
Kúpna zmluva

Ing. Radoslav Svitač, nar. 20.03.1981, bytom Háj č. 168,

039 01 Turčianske Teplice

neuvedené 27.6.2016 27.6.2016 517 kB
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Elena Fioleková. audítor, číslo licencie SKAu 239, Lúčna 10, 03861 Vrútky neuvedené 15.6.2016 18.6.2016 683 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce TJ Družstevník Háj, Háj č.178, 03901 Turčianske Teplice neuvedené 10.5.2016 12.5.2016 585 kB
Kúpna zmluva Ivan Oravec, nar. 13.02.1962, bytom Háj č. 167, 039 01 Turčianske Teplice neuvedené 10.5.2016 12.5.2016 477 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov

Patrik Weis, nar. 26.06.1996, bytom Háj č. 155,

Bianka Mračková, nar. 22.02.1998, bytom Háj č. 120

Dominik Ondrík, nar. 21.06.1997, bytom Háj č.27

neuvedené 11.4.2016 25.4.2016 502 kB
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598 1610529 13.4.2016 14.4.2016 917 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov Andrea Žillová a Jozef Žilla (FO), obaja bytom Háj č. 141, 03901 Turčianske Teplice neuvedené 31.3.2016 31.3.2016 516 kB
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 16/23/010/2 23.2.2016 25.2.2016 760 kB
Dodatok č.1 k Dohode č. 07/2015/§54-ŠnZ/ŠR/TR zo dňa 30.11.2015 Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 neuvedené 12.2.2016 15.2.2016 873 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3, IČO:00177474 26066 19.2.2016 19.2.2016 1,35 MB
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE Joma Travel, s.r.o, Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky, IČO:46961747 106012 12.2.2016 12.2.2016 981 kB
Zmluva o poskytovaní služieb Marián Herčút, Turčiansky Ďur 27, 038 43 Turčiansky Ďur, IČO:41809475 04/2016 4.1.2016 7.2.2016 742 kB

 ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685