Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2017

Hájsky hlásnik 5-6.


Termíny zberu odpadu v našej obci v roku 2018
    Plagát
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:      Rok 2018   |   Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBCE HÁJ

ROK 2017

Názov, predmet Zmluvná strana Číslo Dátum podpisu Dátum zverejnenia Veľkosť súboru
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Elena Fioleková, číslo licencie SKAU 239, Lúčna 10, 038 61 Vrútky, IČO: 42070856 neuvedené 30.11.2017 1.12.2017 1,26 MB
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa Úrad práce SVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 2017/54/23/4 20.10.2017 21.10.2017 2,05 MB
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2017/EE/01/045 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 2017/EE/01/045 17.10.2017 17.10.2017 403 kB
Zmluva o dielo na realizáciu stavby "Oprava miestnych komunikácií v obci Háj" STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282 2017/EE/01/045 16.10.2017 17.10.2017 2,42 MB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 2028308618 21.8.2017 21.8.2017 883 kB
Dodatok č. 1 k zmluve č. 201516737 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084 201516737 9.8.2017 9.8.2017 473 kB
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084 200516737 26.6.2017 26.6.2017 1,76 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 č. 1/2017/OŠaŠ/T/1.7 27.04.2017 27.04.2017 1,60 MB
Kúpna zmluva Lenka Pašková, nar. 28.09.1966, bytom Háj č. 171, 039 01 Turčianske Teplice neuvedené 06.04.2017 06.04.2017 516 kB
Zmluva o odbere odpadu ARGUSS,s.r.o., Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava 2591/BA/2017 29.03.2017 29.03.2017 1,46 MB
Licenčná zmluva o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina, IČO:50139088 neuvedené 20.03.2017 21.03.2017 559 kB
Zmluvao uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE Joma Travel, s.r.o., Záhradnícka 2473/1A, 03861 Vrútky, IČO:46961747 107006 01.02.2017 01.02.2017 506 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov

Patrik Weis, nar. 26.06.1996, bytom Háj č. 155,

Bianka Mračková, nar. 22.02.1998, bytom Háj č. 120

Dominik Ondrík, nar. 21.06.1997, bytom Háj č.27

neuvedené 02.01.2017 02.01.2017 526 kB
Zmluva o nájme nebytových priestorov Andrea Žillová a Jozef Žilla /FO/, Háj 141, 039 01 Turčianske Teplice neuvedené 02.01.2017 02.01.2017 525 kB

 ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:      Rok 2018   |   Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685