Dátum

 
OBECNÝ   ÚRAD   

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia OZ
VZN
Rozpočet
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

 
ÚVOD O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR OBCE HÁJ

 

Rok 2019 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 17.09.2019
Materská škola prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 17.09.2019
Školská jedáleň prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 17.09.2019

 

Rok 2018 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 10.01.2019
Materská škola prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 10.01.2019
Školská jedáleň prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 10.01.2019

 

Rok 2017 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 22.01.2018
Materská škola prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 22.01.2018
Školská jedáleň prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 22.01.2018

 

Rok 2016 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 31.12.2016
Materská škola prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 31.12.2016
Školská jedáleň prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 31.12.2016

 

Rok 2015 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 31.12.2015
Materská škola prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 31.12.2015
Školská jedáleň prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 23.12.2015

 

Rok 2014 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 26.12.2014
Materská škola prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 25.12.2014
Školská jedáleň prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 29.12.2014
Odberateľské faktúry prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 17.05.2014

 

Rok 2013 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 14.01.2014
Materská škola prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 14.01.2014
Školská jedáleň prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 14.01.2014

 

Rok 2012 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) format pdf Posledná aktualizácia dňa 14.01.2014
Materská škola prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 14.01.2014
Školská jedáleň prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 14.01.2014
Odberateľské faktúry prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 14.01.2014

 

Rok 2011 za stredisko:

Obecný úrad prehľad v Excel tabulke (.xls) formát pdf Posledná aktualizácia dňa 14.01.2014

    


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turcianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685

< WEBMASTER >