Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

  ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

 

  KOMUNÁLNE VOĽBY

  Výsledky komunálnych volieb v obci Háj v roku 2018 [PDF, 58 KB]

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Háj [PDF, 204 KB]

  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Háj [PDF, 155 KB]

  Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov [PDF, 146 KB]

  Delegovanie členov a náhradníkov do Miestnej komisie v Háji; Registrácia kandidátov za starostu obce a za poslancov do obecného zastupiteľstva [PDF, 243 KB]

  Voľby do orgánov samospráv obcí 2018 [PDF, 59 KB]

  Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu 2018 [PDF, 53 KB]

 

 

Aktualizácia stránky: 16.08.2018 10:39

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685