Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

 

VEREJNÉ  OBSTARÁVANIE

Obec Háj je verejným obstarávateľom podľa § 6 odst.1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Zb. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy. Podľa § 49a Zákona  č. 25/2006 Zb. z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ

Názov:

Obec Háj

Sídlo:

Obecný úrad Háj č.176, 039 01 Turčianske Teplice

Číslo účtu:

2434367001/5600

IČO:

00316661

DIČ:

2020594741

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Erika Herčúthová, starostka obce

e-mail:

obecnyurad01@stonline.sk

Telefón:

043/4922685


Štvrťročné správy

2. kvartál 2015 stiahnuť správu vo formáte xls stiahnuť správu vo formáte pdf
1. kvartál 2015 stiahnuť správu vo formáte xls stiahnuť správu vo formáte pdf
3. kvartál 2014 stiahnuť správu vo formáte xls stiahnuť správu vo formáte pdf
2. kvartál 2014 stiahnuť správu vo formáte xls stiahnuť správu vo formáte pdf
4. kvartál 2013 stiahnuť správu vo formáte xls stiahnuť správu vo formáte pdf
3. kvartál 2013 stiahnuť správu vo formáte xls stiahnuť správu vo formáte pdf

 

Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685