Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

  ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

 

  TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

  STAVEBNÝ ÚRAD

  Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačnej prípojky - na stiahnutie tu.

  Ohlásenie stavebných úprav - na stiahnutie tu.

  Ohlásenie drobnej stavby - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o stavebné povolenie - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o stavebné povolenie územné - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - na stiahnutie tu.

  Kolaudačné rozhodnutie - na stiahnutie tu.

  Návrh na zmenu v užívaní stavby - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o vydanie súpisného čísla - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o povolenie na zvlášte užívanie, rozkopanie, uzávierku pozemných komunikácií - na stiahnutie tu.

 

  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  Žiadosť o výrub drevín - na stiahnutie tu.

 

  EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

  Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu - na stiahnutie tu.

 

  OSTATNÉ

  Oznámenie o dohode spoluvlastníkov - na stiahnutie tu.

  Splnomocnenie - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o vydanie osvedčenia na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti - na stiahnutie tu.

  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - na stiahnutie tu.

  Priznanie k dani za ubytovanie - na stiahnutie tu.

  Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Háj - na stiahnutie tu.

  Žiadosť o zníženie-odpustenie poplatku za komunálny odpad - na stiahnutie tu.

 

 

 

 

 

Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685