Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2019   |   Rok 2018   |   Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBCE HÁJ

ROK 2018

Názov, predmet Zmluvná strana Číslo Dátum podpisu Dátum zverejnenia Veľkosť súboru
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Elena Fioleková (SKAU 239), Lúčna 10, 03861 Vrútky, IČO: 42070856 02.11.2018 06.11.2018 1,4 MB
Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu, strana 1
Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu, strana 2
Dodatok č. 08 k zmluve o dodávke plynu, strana 1
Dodatok č. 08 k zmluve o dodávke plynu, strana 2
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256 Dodatok 02, dodatok 08 09.10.2018 10.10.2018 1,6 MB
Kúpna zmluva, strana 1
Kúpna zmluva, strana 2
Kúpna zmluva, strana 3
Ivan O r a v e c, 03901 Háj 167
Alena Z e l e z n í k o v á, Staničná 1116/14, 03901 Turčianske Teplice
28.09.2018 01.10.2018 652 KB
Zmluva č. 1/2018 o prenájme nebytových priestorov, strana 1
Zmluva č. 1/2018 o prenájme nebytových priestorov, strana 2
Zmluva č. 1/2018 o prenájme nebytových priestorov, strana 3
HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 02601 Vyšný Kubín, IČO: 00316661 1/2018 11.09.2018 12.09.2018 809 KB
Dodatok 1 k zmluve o dielo 1/Háj/2014 HYDROEKOL Dolný Kubín, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 02601 Vyšný Kubín, IČO: 00316661 Dodatok 1 03.09.2018 04.09.2018 521 KB
Zmluva 07/09/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov, strana 1
Zmluva 07/09/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov, strana 2
Zmluva 07/09/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov, strana 3
Zmluva 07/09/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov, strana 4
Zmluva 07/09/Nn/2018 o nájme lesných pozemkov, strana 5
LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica, IČO: 36038351 07/09/Nn/2018 15.08.2018 16.08.2018 1,4 MB
Nájomná zmluva 1/2018 na prenájom pozemku, strana 1
Nájomná zmluva 1/2018 na prenájom pozemku, strana 2
Nájomná zmluva 1/2018 na prenájom pozemku, strana 3
Marián  K u b i c a, 03901 Háj 138 01/2018 19.06.2018 19.06.2018 768 KB
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, strana 1
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, strana 2
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, strana 3
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, strana 4
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, strana 5
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, strana 6
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, strana 7
TOPSET Solutions s.r.o, Hollého 2366/25B, 90031 Stupava, IČO: 46919805 tz-2018-05-15jv1; 01/2018 07.06.2018 11.06.2018 2,7 MB
Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov, strana 1
Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov, strana 2
Peter Maruna; IČO: 43662986 neuvedené 04.06.2018 11.06.2018 261 KB
Zmluva o vzájomnej spolupráci Dáša  K a l n i c k á, Žabokreky neuvedené 25.05.2018 25.05.2018 92 KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 1
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 2
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 3
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 4
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 5
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 6
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 7
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 8
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 9
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava, IČO: 46919805 tz2018-05-14vs1 18.05.2018 18.05.2018 3,90 MB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, strana 1
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, strana 2
Telovýchovná jednota Družstevník Háj, 03901 Háj 178; IČO: 0042217211 neuvedené 10.05.2018 10.05.2018 587 KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 1
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 2
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 3
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, strana 4
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3, IČO: 00177474 38 309 16.04.2018 16.04.2018 1,20 MB
Dodatok 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie, strana 1
Dodatok 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kanalizácie, strana 2
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084 O-205/2016 09.04.2018 10.04.2018 597 KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, strana 1
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, strana 2
ZO Jednoty dôchodcov v Háji; Háj, 03901 Turčianske Teplice; IČO: 00897010504 neuvedené 04.04.2018 05.04.2018 587 KB
Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.; Ružová dolina 6, 82108 Bratislava; IČO: 35979798 neuvedené 29.3.2018 29.3.2018 1,10 MB
Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu VV, s.r.o; Horná 223/1, 97633 Poniky; IČO: 44061781 neuvedené 8.3.2018 8.3.2018 1,10 MB

 ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2019   |   Rok 2018   |   Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685