Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2019   |   Rok 2018   |   Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV OBCE HÁJ

ROK 2019

Názov, predmet Zmluvná strana Číslo Dátum podpisu Dátum zverejnenia Veľkosť súboru
Odstúpenie od Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 03901 Turčianske Teplice; IČO: 00317004 12.12.2019 13.12.2019 240 KB
Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, s.r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava, IČO: 00687022 07.11.2019 08.11.2019 1,8 MB
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Elena F I O L E K O V Á - audítor SKAU 239, Lúčna 10, 03861 Vrútky, IČO: 42070856 25.10.2019 25.10.2019 1,4 MB
Zmluva 1/2019 o prenájme nebytových priestorov HYDROEKOL Dolný Kubín, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 02601 Vyšný Kubín, IČO: 00316661 1/2019 03.09.2019 13.09.2019 784 KB
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach Dušan Pisch - ZELMIX, Hviezdoslavova 281/18, 96501 Žiar nad Hronom, IČO: 41050690 05.09.2019 05.09.2019 524 KB
Dodatok 1 k zmluve o vykonávaní činností Spoločného obecného úradu Obec Dubové, Dubové 50, 03823 Dubové, IČO: 00316636 Dodatok 1 26.08.2019 26.08.2019 386 KB
Zmluva o vykonávaní činností Spoločného obecného úradu Obec Dubové, Dubové 50, 03823 Dubové, IČO: 00316636 29.07.2019 30.07.2019 1,1 MB
Dodatok 2 k zmluve o dielo 1/Háj/2014 HYDROEKOL Dolný Kubín, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 02601 Vyšný Kubín, IČO: 00316661 Dodatok 2 29.07.2019 30.07.2019 372 KB
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 1-323704494575 27.06.2019 01.07.2019 2,1 MB
Licenčná zmluva, dodatok 1
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina, IČO: 50139088 20.06.2019 27.06.2019 328 KB
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
ÚPSVaR, Novomeského 4, 03601 Martin, IČO: 30794536 19/23/054/28 25.06.2019 26.06.2019 4 MB
Zmluva o propagácii a reklame
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 03680 Martin, IČO: 36672084 10.06.2019 18.06.2019 430 KB
Kúpno – predajná zmluva č. 01/2019 o kúpe ojazdenej, nefunkčnej starej kosačky
Miroslav P a v l í k, Háj 65, 03901 Turčianske Teplice 01/2019 12.06.2019 12.06.2019 31 KB
Zmluva o dielo 79/2019 - rekonštrukcia MK, parcela C-KN 482
HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 02601 Vyšný Kubín, IČO: 45323542 79/2019 04.06.2019 10.06.2019 1,5 MB
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad, IČO: 36472549 16.05.2019 24.05.2019 1,5 MB
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 14.05.2019 14.05.2019 979 KB
Zmluva o združenej dodávke elektriny 1
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina, IČO: 51865467 14.05.2019 14.05.2019 922 KB
Zmluva 39 059 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3, IČO: 00177474 39 059 09.04.2019 09.04.2019 1,5 MB
Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie O-205/2016
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuznámyho 25, 03601 Martin, IČO: 00316661 O-205/2016 25.03.2019 04.04.2019 615 KB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZO Jednoty dôchodcov v Háji 29.04.2019 01.04.2019 68 KB
Dodatok 1 k zmluve o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
EkoOil - Slovakia s.r.o., zastúpená Bc. Ďurajka Matej, Štátna cesta 1/65, 03901 Turčianske Teplice, IČO: 46242694 06.03.2019 26.03.2019 373 KB
Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
EkoOil - Slovakia s.r.o., Pražská 4, 04011 Košice, IČO: 46242694 06.03.2019 26.03.2019 805 KB
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu
Ing. Bc. Dašena Bieliková, D. Makovického 5099/12, 03601 Martin, IČO: 35390026 01.03.2019 26.03.2019 1.8 MB
Zmluva o zneškodňovaní odpadov 10
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice, IČO: 31898734 10 25.02.2019 28.02.2019 2,3 MB
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - Dodatok 2
NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, IČO: 35979798 11.02.2019 14.02.2019 847 KB
Zmluva o aktualizácii programov - Dodatok 3
TOPSET Solutions, s.r.o, Hollého 2366/25B, 90031 Stupava, IČO: 46919805 21.01.2019 21.01.2019 453 KB
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava, IČO: 31595545 21.01.2019 21.01.2019 805 KB
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
MADE, s.r.o, Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36041688 15.01.2019 21.01.2019 1,2 MB
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
MADE, s.r.o, Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36041688 15.01.2019 21.01.2019 1,2 MB
Licenčná zmluva
MADE, s.r.o, Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36041688 U2247/2019 15.01.2019 21.01.2019 1,1 MB

 ZMLUVY V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH:    Rok 2019   |   Rok 2018   |   Rok 2017   |   Rok 2016   |   Rok 2015   |   Rok 2014   |   Rok 2013   |   Rok 2012   |   Rok 2011


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685