Menu
Obec Háj
ObecHáj

Starosta obce

Ing. Rastislav Lejtrich

Háj 146
039 01  Turčianske Teplice

Telefón: 043 492 2685
Mobil: 0915 981 800
E-mail:

Zástupca starostu: Ing. Radoslav Svitač


Starosta je:

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch obce, pracovno-právnych vzťahoch a v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta najmä:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
 • starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa

§ 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 • ustanovenie podľa písmena f) sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 • ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa písmena f) pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.

Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

 1. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.
 2. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.
 3. Mandát starostu zaniká za nedodržanie podmienok uvedených v § 13 písm. a, odsek 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Starosta má jedného zástupcu na celé funkčné obdobie, ktorý by mal byť zvolený do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak sa tak nestane, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Voľby prezidenta 2024

Voľby 2024

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 29 °C 16 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 25/17 °C
streda 24. 7. slabý dážď 23/14 °C
štvrtok 25. 7. oblačno 21/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 • 12641. písomná zmienka
 • 468Obyvateľstvo
 • 509 m. nm.Nadmorská výška
 • Kostoly
 • Futbalové ihrisko
 • Materská škola