Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Prezidentské voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

 Vítame Vás na stránke obce Háj

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

Aktuálne oznamy

2 % z dane pre futbalistov

Podporte našich futbalistov a poukážte 2 % zo svojich daní Telovýchovnej jednote Družstevník Háj. Vás to nebude nič stáť a im to umožní pokračovať vo svojej činnosti. Stačí si stiahnuť a vyplniť tlačivo, ktoré potom priložíte k daňovému priznaniu. Za všetky príspevky vám futbalisti vopred ďakujú.

Stiahnuť tlačivo

Výročná schôdza - Urbár Háj

Lesné pozemkové spoločenstvo URBÁR Obec Háj pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2019, t.j. v sobotu, o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Háji.

Zároveň sa s prosbou obracia na svojich členov, aby o konaní výročnej schôdze informovali svojich blízkych a známych, ktorí sú členovia spoločenstva URBÁR Háj. Po skončení schôdze sa budú vyplácať podiely za rok 2018.

Výbor LPS URBÁR

Obec Háj informuje občanov

Obec Háj informuje občanov, že z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných sa sprísnila legislatíva pri predaji, chove a realizácii domácej zabíjačky, a preto sa obecná zabíjačka v tomto roku neuskutoční. Za porušenie tohto nariadenia hrozí vysoká pokuta.

Fašiangová zábava

DHZ Háj vás pozýva na fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 16.02.2019 o 20:00 v kultúrnom dome v Háji. Do tanca vám zahrá hudobná skupina ZBM z Brezna. Vstupné je 2,50 €. O občerstvenie, dobrú zábavu a tombolu je postarané!

Zobraziť podrobnosti

Zber separovaného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že spoločnosť VEPOS vykoná v našej obci dňa 1. februára 2019, t.j. v piatok, zber separovaného odpadu, preto si vrecia s vyseparovanými komoditami vyložte pred svoje príbytky.

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00.

Usmernenie registrácie chovu ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 € do 1000 €.

Najnovšie fotogalérie

Udialo sa

11.12.2018  |  Viančné tvorivé dielne


pozrieť fotoalbum

 

06.12.2018  |  Vítanie Mikuláša


pozrieť fotoalbum

 

03.12.2018  |  Ustanovujúce OZ


pozrieť fotoalbum

 

02.12.2018  |  Požehnanie adventného venca


pozrieť fotoalbum

 

11.11.2018  |  Deň červených makov


pozrieť fotoalbum

 

Vyhodnotenie fotosúťaže Letné záblesky

Ďakujeme všetkým účastníkom a víťazom gratulujeme!


19.10.2018  |  Mesiac úcty k starším


pozrieť fotoalbum

 

28.08.2018  |  Kladenie kvetov - 74. výročie SNP


pozrieť fotoalbum

 

26.08.2018  |  Rozlúčka s prázdninami


pozrieť fotoalbum

 

28.07.2018  |  Uvítanie detí do života a smaragdová svadba


pozrieť fotoalbum

 

Aktivity JDS


pozrieť fotoalbum

 

14.07.2018  |  Športový deň


pozrieť fotoalbum

 

16.06.2018  |  Deň detí


pozrieť fotoalbum

 

26.05.2018  |  Oslavy Dňa matiek a Dňa otcov


pozrieť fotoalbum

 

26.05.2018  |  Územné kolo hry mladých hasičov PLAMEŇ


pozrieť fotoalbum

 

08.05.2018  |  Pietny akt kladenia kvetov - Deň víťazstva nad fašizmom


pozrieť fotoalbum

 

30.04.2018  |  Stavanie mája


pozrieť fotoalbum

 

24.04.2018  |  Odovzdávanie titulu S. Budiskému


Odovzdávanie titulu Zaslúžilý člen DPO SR členovi DHZO Háj S. Budiskému v Žiline.


pozrieť fotoalbum

 

21.04.2018  |  Výročná schôdza TJ Družstevník Háj

 

pozrieť fotoalbum

 

06.04.2018  |  Pietna spomienka pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce

 

pozrieť fotoalbum

 

17.03.2018  |  3. obecná zabíjačka

 

pozrieť fotoalbum

 


20.-22.02.2018  |  Jarné prázdniny

 

pozrieť fotoalbum

 


20.01.2018  |  Fašiangy

 

pozrieť fotoalbum

 


19.01.2018  |  Výročná schôdza DHZ

 

pozrieť fotoalbum

 


16.01.2018  |  Prednáška o liečivých bylinkách

 

pozrieť fotoalbum

 


>>> zobraziť staršie udalosti <<<

Ilustrácie: Freepik

Aktualizácia stránky: 16.08.2018 10:39


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685