Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2017

Hájsky hlásnik 5-6.


Termíny zberu odpadu v našej obci v roku 2018
    Plagát
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

 Vítame Vás na stránke obce Háj

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

AKTUÁLNE OZNAMY


                                ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Zobraziť vyhlásenie


                      USMERNENIE ZAMERANÉ NA OCHRANU LESOV PRED POŽIARMI

S príchodom jarných dní, keď ešte z lesa mizne posledný sneh, pozornejším okom zisťujeme prírodne vytvorené priaznivé podmienky pre vznik požiaru. V jarných mesiacoch je toto  nebezpečenstvo vzniku požiaru tým vyššie, čím viac zostalo v lese z minulého roka suchej trávy, lístia, ihličia a konárov napriek tomu, že už prerastá a rozvíja sa nová vegetácia. Že toto nebezpečenstvo je reálne, svedčia štatistiky vzniku požiarov. V minulom roku 2017 vzniklo v lesoch na území Slovenska 162 požiarov, pri ktorých vzniknutá škoda bola vyčíslená vo výške 410 330 €. K usmrteniu osôb nedošlo, zranená bola 1 osoba. V porovnaní s rokom 2016 sah počet požiarov zvýšil o 1, ale priame škody sú vyššie o 87 127 €. Počet požiarov a výška spôsobených škôd boli vyššie ako v predchádzajúcom roku, a preto naďalej nesmieme byť voči prírode a lesom ľahostajní, pretože riziko možného vzniku a rozšírenia požiaru aj v našom okolí, hlavne počas suchého a teplého počasia stále trvá.

Medzi najčastejšie a často sa opakujúce príčiny vzniku požiarov v tomto období patria nedisciplinovanosť a  neopatrnosť návštevníkov lesa pri kladení ohňa, fajčenie, ďalej spaľovanie lístia, haluziny a iných organických zvyškov pri čistení pozemkov v blízkosti lesa, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu a zakladanie ohňa mimo vyhradených priestorov. Dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania trávy, čo každoročne spôsobuje smrteľné zranenia občanov, najmä z radov starších ľudí. V tejto súvislosti pripomíname, že práve zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje pod hrozbou pokuty až do výšky 331,- €. vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Taktiež upozorňujeme turistov a návštevníkov lesa, že oheň možno klásť len na vyhradených a k tomu určených miestach – odborne vybudovaných ohniskách, ktoré zriaďujú podľa platných predpisov majitelia lesných pozemkov. Zvýšenú pozornosť je taktiež potrebné venovať dokonalému uhaseniu ohňa - najlepšie vodou a bezpečnému uloženiu nevychladnutého popola.

Žiadame Vás, občania a turisti – správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť ako odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka môžu byť príčinou Vami založeného požiaru. Chráňme si lesy, veď sú našou zásobárňou kyslíka.

Okresné riaditeľstvo HAaZZ Martin (Zobraziť usmernenie)


                                                                        OZNAM

Ako určite všetci dobre viete, poukázaním 2 % z dane môžete poskytnúť pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré môžu použiť financie z 2 % na účel, ktorý majú uvedený ako predmet svojej činnosti. V našej obci tak môžete venovať 2 % z dane TJ Družstevník Háj.

Percentá, ktoré venujete futbalistom nie sú sumou „navyše“, ale časťou vášho povinného daňového odvodu. Svojim rozhodnutím túto čiastku presmerujete na účel, ktorým mienite podporiť činnosť TJ Družstevník Háj, a tak aj touto cestou im pomôžete získať financie, ktoré môžu využiť pri realizácii úloh a napĺňaní cieľov, ktoré si na tento rok stanovili. Preto vás chceme požiadať, a zároveň poprosiť o túto formu podpory.

Stiahnuť tlačivo (aktualizované 21.03.2018)

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade. Za rozhodnutie takto podporiť TJ Družstevník Háj vám ďakujeme.


U D I A L O    SA   

06.04.2018  |  Pietna spomienka pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce

 

pozrieť fotoalbum

 

17.03.2018  |  3. obecná zabíjačka

 

pozrieť fotoalbum

 


20.-22.02.2018  |  Jarné prázdniny

 

pozrieť fotoalbum

 


20.01.2018  |  Fašiangy

 

pozrieť fotoalbum

 


19.01.2018  |  Výročná schôdza DHZ

 

pozrieť fotoalbum

 


16.01.2018  |  Prednáška o liečivých bylinkách

 

pozrieť fotoalbum

 


>>> zobraziť staršie udalosti <<<

Aktualizácia stránky: 25.01.2018 17:20


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685