Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

 Vítame Vás na stránke obce Háj

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

Aktuálne oznamy

Najnovšie fotogalérie

Oznam

Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci december 2018.

Zobraziť podrobnosti

Informácia o zmene ceny

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe uznesenia Valného zhromaždenia č. 6/2018 zo dňa 30.5.2018 podala Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh na zmenu cenového rozhodnutia. Na základe uvedeného návrhu nám dňa 18.10.2018 bolo doručené cenové rozhodnutie, s účinnosťou odo dňa doručenia, ktorým sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou nasledovne:

  • maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom z ceny 0,7302 €/m3 bez DPH na 0,7427€/m3 bez DPH , t.j. navýšenie o 1,71 %
  • maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou z ceny 0,9591 €/m3 bez DPH na 0,9907 €/m3 bez DPH, t.j. navýšenie o 3,29 %

Na základe zápisnice z Valného zhromaždenia Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., zo dňa 30.5.2018 budú v rokoch 2019 a 2020 Valnému zhromaždeniu a následne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví predložené obdobné návrhy na zmenu cenového rozhodnutia. Zároveň bude Valnému zhromaždeniu predložený návrh, akým spôsobom budú finančné prostriedky spoločnosti z navýšenia cien použité.

V zmysle zákona č. 250/2015 o regulácii v sieťových odvetviach je regulovaný subjekt povinný zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti cenu za regulovanú činnosť, ktorá podlieha cenovej regulácii, vrátane podmienok jej uplatnenia do troch pracovných dní odo dňa doručenia cenového rozhodnutia.

Zároveň je regulovaný subjekt v zmysle vyhlášky 21/2017 Z.z. vykonať odpočet stavu meradiel najneskôr do 30 dní od zmeny ceny.

Doručovanie faktúr odberateľom v nových cenách bude najskôr po 18. 11. 2018.

TURVOD a.s. Martin

Pľúcny lekár

Problémy občanov Horného Turca v súvislosti s pľúcnym lekárom.

Zobraziť podrobnosti

Udialo sa

11.12.2018  |  Viančné tvorivé dielne


pozrieť fotoalbum

 

06.12.2018  |  Vítanie Mikuláša


pozrieť fotoalbum

 

03.12.2018  |  Ustanovujúce OZ


pozrieť fotoalbum

 

02.12.2018  |  Požehnanie adventného venca


pozrieť fotoalbum

 

11.11.2018  |  Deň červených makov


pozrieť fotoalbum

 

Vyhodnotenie fotosúťaže Letné záblesky

Ďakujeme všetkým účastníkom a víťazom gratulujeme!


19.10.2018  |  Mesiac úcty k starším


pozrieť fotoalbum

 

28.08.2018  |  Kladenie kvetov - 74. výročie SNP


pozrieť fotoalbum

 

26.08.2018  |  Rozlúčka s prázdninami


pozrieť fotoalbum

 

28.07.2018  |  Uvítanie detí do života a smaragdová svadba


pozrieť fotoalbum

 

Aktivity JDS


pozrieť fotoalbum

 

14.07.2018  |  Športový deň


pozrieť fotoalbum

 

16.06.2018  |  Deň detí


pozrieť fotoalbum

 

26.05.2018  |  Oslavy Dňa matiek a Dňa otcov


pozrieť fotoalbum

 

26.05.2018  |  Územné kolo hry mladých hasičov PLAMEŇ


pozrieť fotoalbum

 

08.05.2018  |  Pietny akt kladenia kvetov - Deň víťazstva nad fašizmom


pozrieť fotoalbum

 

30.04.2018  |  Stavanie mája


pozrieť fotoalbum

 

24.04.2018  |  Odovzdávanie titulu S. Budiskému


Odovzdávanie titulu Zaslúžilý člen DPO SR členovi DHZO Háj S. Budiskému v Žiline.


pozrieť fotoalbum

 

21.04.2018  |  Výročná schôdza TJ Družstevník Háj

 

pozrieť fotoalbum

 

06.04.2018  |  Pietna spomienka pri príležitosti 73. výročia oslobodenia obce

 

pozrieť fotoalbum

 

17.03.2018  |  3. obecná zabíjačka

 

pozrieť fotoalbum

 


20.-22.02.2018  |  Jarné prázdniny

 

pozrieť fotoalbum

 


20.01.2018  |  Fašiangy

 

pozrieť fotoalbum

 


19.01.2018  |  Výročná schôdza DHZ

 

pozrieť fotoalbum

 


16.01.2018  |  Prednáška o liečivých bylinkách

 

pozrieť fotoalbum

 


>>> zobraziť staršie udalosti <<<

Ilustrácie: Freepik

Aktualizácia stránky: 16.08.2018 10:39


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685