Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN
Rozpočet
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2016

Hájsky hlásnik 5-6.


Termíny zberu odpadu v našej obci v roku 2016
    Plagát (pdf, 444 kB)
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

 Vítame Vás na stránke obce Háj

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

AKTUÁLNE OZNAMY


                                                                    OZNAM

   Starostka Obce Háj, Erika Herčúthová, zvolala dňa 3.2.2017 členov a zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Háji, ktorí pracovali pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 14.11.2014, z dôvodu zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Háji úmrtím.
   Z uvedeného dôvodu, podľa § 192 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, bolo potrebné do 15 dní od úmrtia poslanca určiť náhradníka.
   Keďže dvaja náhradníci, ale z rozdielnych politických strán, získali rovnaký počet hlasov, miestna volebná komisia postupovala podľa § 189, odseku 3/ Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva, tzn. voľba náhradníka sa uskutočnila žrebovaním.
   Obec Háj oznamuje, že podľa Zákona č. 180/2014 Z.z., § 189, odseku 3/ Miestna volebná komisia v Háji, dňa 3.2.2017, určila z dôvodu zániku mandátu poslanca OZ žrebovaním, náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva pani
                                                          Annu Šulekovú, Háj č.180


                                                                    OZNAM

   Ako určite všetci dobre viete, poukázaním 2% z dane môžete poskytnúť pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré môžu použiť financie z 2% na účel, ktorý majú uvedený ako predmet svojej činnosti. V našej obci tak môžete venovať 2% z dane TJ Družstevník Háj. Percentá, ktoré venujete futbalistom nie sú sumou „navyše“, ale časťou Vášho povinného odvodu. Svojím rozhodnutím túto čiastku , presmerujete na účel, ktorým mienite podporiť činnosť jednotlivej organizácie. Aj touto cestou im tak pomôžete získať financie, ktoré môžu využiť pri realizácii úloh a napĺňaní cieľov, ktoré si na tento rok stanovili. Preto Vás chceme požiadať a zároveň poprosiť o túto formu podpory.
 

Tlačivá na stiahnutie tu. 

U D I A L O    SA   


13.12.2016  |  Vianočné tvorivé dielne

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


4.12.2016  |  Vítanie Mikuláša

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


27.11.2016  |  Prišiel čas adventný

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


23.11.2016  |  Tvorivé dielne - čarovanie z papiera

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 

 


21.10.2016  |  Mesiac úcty k starším

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 

 


Z aktivít JD

   pozrieť fotoalbum

 


27.8.2016  |  Rozlúčka s prázdninami

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 


26.8.2016  |  Kladenie kvetov pri príležitosti osláv 72. výročia SNP

 

pozrieť fotoalbum

 

plagát

 

 

 


20.8.2016  |  12. ročník hasičskej súťaže o Pohár veliteľa DHZ Háj a 9. kolo THL spojené s otvorením areálu hasičského          

                      športu  

 

pozrieť fotoalbum

   plagát


 16.7.2016  |  Futbalový turnaj Memoriálu Ing. Miroslava Donáta a Jana Šípku

   pozrieť fotoalbum  

   plagát

 


 24.6.2016  |  Vítanie leta spojené s oslavou MDD

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 

 


18.6.2016  |  KK Súťaže mladých hasičov v Zbyňove

   pozrieť fotoalbum

 

 


 14.6.2016  |  JD Opekačka

   pozrieť fotoalbum

 


 Z aktivít JD

   pozrieť fotoalbum

 


 24.5.2016  |  JD Športové hry seniorov

   pozrieť fotoalbum

 


 22.5.2016  |  Deň matiek a otcov

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


11.5.2016  |  JD Zájazd do Poľska

   pozrieť fotoalbum

 


 7.5.2016  |  Kladenie kvetov pri príležitosti 70. výročia víťazstva nad fašizmom

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


6.5.2016  |  Taktické cvičenie hasičov v materskej škole

   pozrieť fotoalbum

 


5.5.2016  |  JD Záhradnícka výstava Kvetena

   pozrieť fotoalbum

  

 


30.4.2016  |  Stavanie mája

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   30.4.2016 | Uvítanie do života našich detí

   pozrieť fotoalbum

  

 


Príprava mladých hasičov na súťaž

   pozrieť fotoalbum

  

 


   7.4.2016 | Jednota dôchodcov - posedenie pri guláši

   Zápisnicu z ustanovujúceho stretnutia nájdete tu.

   pozrieť fotoalbum

   logo


7.4.2016  |  71. výročie oslobodenia obce

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   Akcie v MŠ

   pozrieť fotoalbum

 


   16.3.2016  |  Veľkonočné tvorivé dielne

   plagát

   pozrieť fotoalbum

 


   4.3.2016  |  Skúšky odbornosti "Vzorný hasič" 2. a 3. triedy

   pozrieť fotoalbum

 


   1-3.3.2016  |  Veselé jarné prázdniny

   plagát

   pozrieť fotoalbum

 


   26-27.2.2016  |  1. Obecná zabíjačka

   plagát

   pozrieť fotoalbum


   21.2.2016  |  Háj v zime

   pozrieť fotoalbum

  

 


   18.2.2016  |  Vyhodnotenie fotografickej súťaže

   Porotu tvoril kreatívny tím známeho a populárneho internetového portálu REGIONPORTAL.SK v zložení:
Mgr. Ján Farský – šéfredaktor a fotograf, Tomáš Hulej – kameraman, Michal Huťka – grafik, IT dizajnér.
Porota udelila 2 prvé miesta, 3 druhé miesta a 2 tretie miesta.

1. miesto - RNDr. Pavol Šipoš - Zimné zátišie
                - Mgr. Milan Michalík - Ticho za humnami
2. miesto - Ctibor Dubovec st. - Zimná nočná ulica
                - Alena Jankovičová - Zimný výhlad z okna
                - Stela Hanková - Valal v perine
3. miesto - Bianka Mračková - Zázračná krajina
                - Mgr. Denisa Herčúthová - Záhumienky v bielom šate

Výhercovia budú odmenení vecnými cenami od starostky obce, srdečne blahoželáme.


   8.2.2016  |  Karneval MŠ

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   6.2.2016  |  Fašiangy

   pozrieť fotoalbum

   plagát

 


   Zo života MŠ

   pozrieť fotoalbum

 


   2015  |  Z aktivít MŠ

   pozrieť fotoalbum

 


>>> zobraziť staršie udalosti <<<

Aktualizácia stránky: 21.02.2017 14:23


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685

< WEBMASTER >