Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2017

Hájsky hlásnik 5-6.


Termíny zberu odpadu v našej obci v roku 2018
    Plagát
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

 Vítame Vás na stránke obce Háj

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

AKTUÁLNE OZNAMY


                                                                        OZNAM

Ako určite všetci dobre viete, poukázaním 2 % z dane môžete poskytnúť pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré môžu použiť financie z 2 % na účel, ktorý majú uvedený ako predmet svojej činnosti. V našej obci tak môžete venovať 2 % z dane TJ Družstevník Háj.

Percentá, ktoré venujete futbalistom nie sú sumou „navyše“, ale časťou vášho povinného daňového odvodu. Svojim rozhodnutím túto čiastku presmerujete na účel, ktorým mienite podporiť činnosť TJ Družstevník Háj, a tak aj touto cestou im pomôžete získať financie, ktoré môžu využiť pri realizácii úloh a napĺňaní cieľov, ktoré si na tento rok stanovili. Preto vás chceme požiadať, a zároveň poprosiť o túto formu podpory.

Stiahnuť tlačivo

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade. Za rozhodnutie takto podporiť TJ Družstevník Háj vám ďakujeme.


                                              VESELÉ JARNÉ PRÁZDNINY

Obecný úrad a Kultúrno-športová komisia v Háji pozývajú všetky deti a mládež v dňoch 20. - 22. 2. 2018, v čase od 13:00 h do animačnej miestnosti!

Čaká na Teba: Animačný program, Tvorivé dielne, Majstrovstvá Hája v hraní spoločenských hier a kopec zábavy. O občerstvenie postarané, nuda nehrozí!

Zobraziť plagátik


                                                                        OZNAM

Lesné pozemkové spoločenstvo URBÁR Háj pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24. februára 2018, t.j. v sobotu, o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Háji.

Zároveň sa s prosbou obracia na svojich členov, aby o konaní výročnej schôdze informovali svojich blízkych a známych, ktorí sú členovia LPS URBÁR Háj. Po skončení schôdze sa budú vyplácať podiely za rok 2017.


                                                                        OZNAM

Dávame Vám do pozornosti, že v týchto dňoch prebieha petičná akcia za zachovanie 8-ročného gymnázia v Turčianskych Tepliciach, ktorému hrozí zánik, nakoľko rozhodnutím ministerstva školstva, že v školskom roku 2018/2019 nadobudne platnosť časť novely školského zákona, ktorá zohľadňuje klauzulu, že do nového ročníka je možné prijať iba 5 % z daného populačného ročníka v jeho územnej pôsobnosti.

Petíciu je možné podpísať na Obecnom úrade v Háji v úradných hodinách, ale aj elektronicky na priloženom odkaze:

https://www.peticie.com/peticia_proti_likvidacii_gymnazia_mikulaa_galandu_v_turianskych_tepliciach


                                ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE 1. 2. - 30. 4. 2018

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovanie úprav súm životného minima.

Zobraziť podrobnosti


U D I A L O    SA   

16.1.2018  |  Prednáška o liečivých bylinkách

 

pozrieť fotoalbum

 


>>> zobraziť staršie udalosti <<<

Aktualizácia stránky: 25.01.2018 17:20


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685