Obec Háj
ObecHáj

Zamestnanci obce

Účtovníčka

Alena Fančiová
tel.: 043/492 26 85

Správca budov, prevádzkový pracovník

Jozef Prachár

Upratovačka OcÚ

Anna Fillová

Kontrolórka obce

Katarína Rišiaňová

Riaditeľka MŠ

Eva Salajová
učiteľka MŠ poverená vedením MŠ
tel.: 043/492 25 03

Učiteľka MŠ

Adriana Kajabová

Upratovačka, školníčka MŠ

Milada Bakošová

Vedúca školskej jedálne, kuchárka

Mária Juhászová

  • 12641. písomná zmienka
  • 476Obyvateľstvo
  • 509 m. nm.Nadmorská výška
  • Kostoly
  • Futbalové ihrisko
  • Materská škola