Obec Háj
ObecHáj

Komisie OZ

Zoznam členov príslušných komisií obecného zastupiteľstva

Finančno - plánovacia komisia

Predseda: Miroslav Pavlík
Členovia: 

 • Zuzana Pavlíková
 • Eleonóra Ločajová
 • Jana Jariabková

Komisia pre ochranu verejného poriadku a stavebná

Predseda: Ing. Radoslav Svitač
Členovia: 

 • Ing. Milan Koleno
 • Tomáš Miazdra
 • Róbert Ižip
 • Mgr. Milan Michalík

Kultúrno - športová komisia

Predsedníčka: Ing. Lenka Lejtrichová
Členovia:        

 • Marta Šmulíková
 • Róbert Ižip
 • Katarína Kmeťová
 • Ing. Radoslav Svitač
 • Miroslav Pavlík
 • Mgr. Denisa Kubíková
 • Mgr. Barbora Svitačová

Členka Rady školy pri MŠ Háj

Marta Šmulíková

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ)

Predsedníčka: Erika Herčúthová
Podpredsedníčka: Ing. Lenka Lejtrichová
Členovia:

 • Anna Fillová
 • Mgr. Katarína Hanková
 • Katarína Kmeťová
 • Mgr. Barbora Svitačová
 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zápis z komisie vyhotovuje zapisovateľ.
 3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené:
 • a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvanými obecnými orgánmi k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom,
 • b) vypracúvajú návrhy, podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie informovať.
 1. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvolá a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
 2. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 3. Pri obecnom zastupiteľstve v Háji boli zriadené nasledovné komisie : Finančno – plánovacia, Komisia pre ochranu verejného poriadku a stavebná a Kultúrno – športová komisia.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Hájsky hlásnik

Hájsky hlásnik

 • 12641. písomná zmienka
 • 476Obyvateľstvo
 • 509 m. nm.Nadmorská výška
 • Kostoly
 • Futbalové ihrisko
 • Materská škola